PACE È SALUTE

Pace è Salute.

Chì 2017 sia l’annu di e gioie è di a rièscita per u nostru Populu.

Ch’ellu porghji dinò a liberta per tutti quelli incarcerati.